Archyvas

Tecninės apžiūros metu bus griežčiau vykdomas dyzelinių variklių dūmingumo patikrinimas

Nuo š. m. kovo 1 d. įsigalioja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 2B-14 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko   2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 7-257).

Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų pakeitime yra supaprastinti reikalavimai transporto priemonių padangų naudojimui, t. y. transporto priemonės savininkas nuo  kovo 15 d. iki kovo 31 d. galės pateikti transporto priemonę su vasarinėmis padangomis privalomajai techninei apžiūrai ir tai bus vertinama kaip nedidelis trūkumas.

Taip pat numatyta, kad jei transporto priemonė bus nudažyta skirtingų spalvų dažais, tai nebus vertinama kaip didelis trūkumas.

Įgyvendinus direktyvos 2010/48/ES nuostatas, numatytas tikslesnis dyzelinių variklių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrinimas bei nurodyti išsamesni techninės būklės vertinimo kriterijai. Dyzelinių variklių išmetamųjų dujų dūmingumas bus tikrinamas pagal transporto priemonės gamintojo nustatytus maksimalius ribinius sūkius. Toks dyzelinių variklių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrinimas neturėtų sukelti papildomų pavojų transporto priemonei, nes tikrinimo metu nebus taikomos griežtesnės sąlygos, o tik tos, kurias numatė transporto priemonės gamintojas. Todėl tvarkingos transporto priemonės turėtų atitikti joms keliamus techninius reikalavimus.

Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų pakeitime yra patikslintos transporto priemonių darbinių stabdžių efektyvumo vertės.

www.ketbilietai.lt

grįžti