Archyvas

Vairavimo mokymasis su šeimos nariu, draugu ar pažįstamu

Įstatymas apibrėžia, kas yra šeimos nariai – tai sutuoktiniai arba vienas iš tėvų arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys. Globėjų (rūpintojų) šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.

Taigi galima tobulinti vairavimo įgūdžius papildomai mokinantis su šeimos instruktoriumi, tačiau privaloma jau būti išlaikius teorinį egzaminą VĮ „Regitra“. Tobulindamas praktinio vairavimo įgūdžius, būsimasis vairuotojas privalo turėti VĮ „Regitra“ pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą, asmens dokumentą su nuotrauka ir galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą. Tuo tarpu šeimos narys, mokantis būsimąjį vairuotoją, su savimi privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos, valstybinės techninės apžiūros ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentus. Taip pat su savimi privaloma turėti dokumentus, liudijančius šeimyninius santykius – santuokos liudijimą, gimimo liudijimą, sutartį ar kt. Šeimos instruktorius privalo turėti ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir negali turėti galiojančių administracinių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Praktinio vairavimo mokymo metu transporto priemonės priekis ir galas turi būti paženklinti aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“ Per parą mokinį praktinio vairavimo rekomenduojama mokyti ne daugiau kaip 3 valandas.

Už Kelių eismo taisyklių ir šeimos narių mokymo vairuoti keliuose tvarkos laikymąsi praktinio vairavimo metu atsako šeimos vairavimo instruktorius.

grįžti