Archyvas

Valdybos narių susirinkimas

2008m. spalio 5 d. Kaune vyko valdybos narių susirinkimas. 

Darbotvarkė:
1. Klubo prezidento finansinė ataskaita;
2. Narystė, narių išskirtinumo galimybės;
3. Kontaktai su "Lautra";
4. Visuotinio narių susirinkimo turinys;
5. Renault 4 remonto eiga;
6. Atributikos gamyba artimiausiu metu;
7. Kiti aktualūs klausimai.
Susitikimo protokolas yra narių skyrelyje :)
grįžti